O nama

(ZIP) su neformalna mreža komšijskih udruženja nastala s ciljem da pojedince i grupe osnaži u ostvarivanju prava na bolji grad po meri građana. Kroz svoj rad zalaže se za transparetnije vođenje javnih politika u domenu planiranja razvoja gradskih celina podstičući vrednosti participativnog odlučivanja. 

Osnovni fokus je rešavanje komunalnih, ekoloških i urbanističkih problema, ali sa jasnom vizijom strateškog promišljanja koncepta održive i funkcionalne infrastrukture, snažnih socijalnih politika solidarnosti i decentralizovanog upravljanja. Takođe, cilj nam je osnaživanje i zagovaranje građanskog aktivizma, kao snažnog stuba političkog delovanja koje ima za cilj pritisak, kontrolu i pozivanje na odgovornost institucija i aktuelne uprave, koja god ona bila. 

Načela i vrednosti zelenih politika preuzimamo kao temelj za nadogradnju u odnosu na pojedinačna iskustva i pravno ekonomski okvir našeg društva u okruženju i okolnostima u kojima danas delujemo, kako bismo sutra mogli da demokratičnije upravljamo. Zalažući se za ideju snažnih lokalnih zajednica, a želimo da u budućnosti pomognemo institucijama da preuzmu zakonsku ulogu i deluju u najboljem javnom interesu, a ne interesu pojedinaca i interesnih grupa. 

Ističemo da, iako se bavimo aktivizmom što predstavlja neku vrstu lokalne i javne politike, ova mreža predstavlja nezavisno i nenstranačko telo, i ne sme biti zloupotrebljena u dnevno-političke svrhe, niti sklapati stranačke koalicije. U izuzetnim situacijama dozvoljeno je  tražiti jednosmernu i neuslovljenu pomoć stranke u smislu podrške za odeđenu akciju, a radi ostvarenja snažnijeg uticaja, kako na zajednicu od interesa tako i na lica i institucije odgovorne za konkretnu akciju.  Svaka od članica je slobodna da sarađuje i i bude bliska sa političkom strankom i pokretom kojom želi, ali o tome mora obavestiti ostale članice, te u svojim istupanjima mora jasno i nedvosmisleno  da istakne pojedinačnu, a ne grupnu povezanost.

Mreža na taj način predstavlja rezervoar znanja i iskustava različitih gerilskih i institucionalnih borbi a istovremeno je i generator za pokretanje novih tema i detektovanja problema s kojima se na dnevnom nivou suočavaju gradjani. Sa idejom medjusobne razmene iskustava i jačanja kapaciteta u pogledu zagovaranja novih načina sprovodjenja lokalnih i javnih politika. 

Stoga, dugoročni cilj je da ove borbe ne ostanu individualne i trenutačne borbe sa pojedinačnim problemom sa kojima se određeni deo grada susreće, već da ih učinimo integrisanim delom propisa i praksi radi sistemskog rešavanja sličnih problema na nivou celog grada.