Odbranimo Teslu

Tokom jula 2020. godine kao reakcija na plan grada Pančeva da ugrozi naše zelene površine nastaje neformalne grupa građana okupljeni u Inicijativi “Odbranimo Teslu”.  Planirano je da se podignu četiri nove stambene zgrade na mestu dečjih igrališta i zelenila u naselju “Tesla”, da se poseku višedecenijska stabla u ulici Miloša Obrenovića i prošire parking kapaciteti na uštrb travnatih površina i drveća. Veliki broj građana iskazao je svoje neslaganje sa ovim. Podneto je preko 2000 primedbi na sporni plan sa ciljem da se odustane od njegove realizacije, kako bi se sačuvala najbitnija i najvažnija karakteristika naselja “Tesla”, preko potrebna samom naselju i gradu Pančevo – ZELENILO!

Našu borbu možete pratiti na 

www.facebook.com/groups/316597049530130

www.instagram.com/tesla.pancevo/?igshid=hwgwp9zp185o

twitter.com/TPancevo?s=03

www.odbranimoteslu.info/

odbranimo.teslu2020@gmail.com