ZIP

Moma Faraon!!!

Toma Momirović je postao vlasnik TC Piramida, i budućnost vlasnika lokala i njihovih poslova zavisiće isključivo od njegovih planova i vladavine . Na tom placu (kat. Parcela br 5083/7 NBG)…