Zakona o Planiranju i Izgradnji. DA LI ZNAŠ?

4 maja 2023, u danima najveće žalosti u Srbiji, Vlada Srbije ispod radara usvaja predlog Zakona o Planiranju i Izgradnji. Zakon predviđa ukidanje naknade na konverziju građevinskog zemljišta. Zakon se krajem maja očekuje na usvajanju u Skupštini. Ukidanje naknade na konverziju predstavlja LEGALIZOVANU PLJAČKU javne svojine za račun najbogatijih sa nesagledivim posledicama po našu zemlju, i blok.

 

Šta je konverzija?

Šta je konverzija zemljišta, zašto je ukidanje naknade štetno, i zašto se mora sprečiti?

Konverzija je postupak pretvaranja prava KORIŠĆENJA gradjevinskog zemljišta u pravo SVOJINE. Drugim rečima, konverzijom se sprovodi PRIVATIZACIJA državnog, zapravo JAVNOG, zemljišta.

 

Šta je naknada na konverziju?

Do sada postupak konverzije je regulisan NAKNADOM na konverziju. Na primer, investitori koje bi u postupku privatizacije ili stečaja postajali vlasnici firmi, bili su samo nosioci prava korišćenja nad zemljištem. Da bi ostvarili pravo izgradnje, morali su da dobiju pravo svojine na parcelama, i za to su morali da PLATE naknadu, u značajnom iznosu. Za mnoge “investitore” plaćanje naknade je bila PREPREKA, jer su hteli zemljište da dobiju za DŽABE.

 

Šta donosi nov Zakon o Planiranju i Izgradnji?

Član 102 iz Zakona predvidja UKIDANJE naknade na konverziju zemljišta.
Ovu izmenu je predložilo Ministarstvo Gradjevine, Saobraćaja i Infrastrukture pod direktivom Ministra Gorana Vesića. Vesić je još za vreme dok je bio pomoćnik gradonačelnika Beograda investitorima obećavao ovu izmenu.

Ako se Zakon i Član 102 usvoji SVAKO privatno i pravno lice koje je sada upisano sa pravom korišćenja će BESPLATNO postati vlasnik zemljišta.

Da, za 0 RSD!
To je novi talas KRADJE javnog dobra.

 

Zašto je ovaj Zakon i ukidanje konverzije štetno?

Ustavni sud Srbije je izneo jasan STAV i uveo meru ZABRANE ukidanja naknade.

Razlog?

Da se izbegnu NEOTKLONJIVE ŠTETNE posledice koje bi nastale po BUDŽET DRŽAVE kao i po društvo u celini.

 

Ukidanje naknade je štetno jer:

● Otvara vrata legalizovanju KORUPCIJE i OTIMANJU javne svojine – zemljišta.
● Pravi ogromnu rupu u javnom budžetu. GUBICI se procenjuju u desetinama milijardi evra. Na primer, gubitci od prodaje IMT-a ukidanjem naknade iznose 260 miliona evra.
● Podstiče intezivnu i nekontrolisanu stambenu izgradnju. Ministar Vesić je izjavio da se ukidanjem naknade “oslobadja” 5.000 lokacija za izgradnju novih 15.000.000 m2.
● Osiromašuje državu. Smanjenje javnog budžeta podrazumeva manje novca za ulaganje u javne servise i projekte za dobrobit gradjana.
● Produbljuje ekonomske NEJEDNAKOSTI i koncentraciju POLITIČKE MOĆI u rukama privilegovanih.

 

Zašto je ukidanje konverzije štetno po naše Blokove?

Većina teritorije u Savskim blokovima je pod pravom korišćenja privatne firme JINPROS. Kao državna firma zadužena za izgradnju blokova Jinpros je još davnih dana postala korisnik zemljišta u Blokovima 44, 70 i 70a, rešenjima o dodeli zemljišta na korišćenje radi izgradnje stambenih objekata i uređenja zemljišta oko tih objekata sa obavezom da staranje o tom zemljištu predaju, tadašnjim nadležnim JKP i to isključivo prema, tada važećim planskim dokumentima. Pri tome su ta Rešenja o dodeli bila prilično teritorijalno nedefinisana, bez preciznih podataka za upis u katastar. Iako je svoju funkciju izgradnje odavno završio, Jinpros, sada kao privatna firma u vlasništvu Napred-a, se polovinom 2000-tih zvanično upisuje u katastar sa pravom korišćenja.

Ako naknada bude ukinuta, Jinpros ce imati jak motiv da preda zahtev da postane vlasnik SVOG zemljišta izmedju naših zgrada.

 

Evo kako to izgleda na primeru Bloka 70.

Jinpros je trenutno korisnik SVIH slobodnih površina u narandžastom.
To znači da konverzijom bez naknade Jinpros može BESPLATNO da postane vlasnik 46 hektara zemljišta!

SVI PARKIĆI i LIVADE, SVAKA KLUPICA biće njihova svojina ako to ne sprečimo.

 

Paralelno se pod direktivom Gradskog Urbaniste Marka Stojčića radi izrada PLANOVA DETALJNE REGULACIJE za naše blokove. Postoje opravdane sumnje da se ovim namešta da Jinpros ima planski osnov da gradi stambene komplekse. Uz pravo na svojinu i prenamenu zemljišta iz javne u stambenu (ili mešovitu), Jinpros TEK TADA ima odrešene ruke za stanogradnju.

Evo sta nas čeka u budućnosti ako njihovi planovi prođu:

NE SMEMO dozvoliti da država pokloni našu svojinu nad zemljistem privatnim firmama

NE SMEMO dozvoliti urbanistima da u novim planovima koji su izradi prenamenom površina omoguće gradnju.

ZAHTEVAMO DA SE PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI STAVI VAN SNAGE!

 

O autoru

Povezane vesti