DOĐI NA SKUP: MOST OSTAJE!

Prethodne nedelje, između pažnje javnosti fokusirane na Rio Tinto i letnjih pljuskova koji se u betoniranom gradu redovno završavaju poplavama kao svojevrsni bumerang višegodišnjeg komunalnog zanemarivanja Beograda, sakupila se grupa aktivista i entuzijasta REŠENA DA ODBRANI Stari savski most.

MOST JE NAPADNUT!

S novobeogradske strane već je ograđen, parkirane su građevinske mašine u nameri da u narednim nedeljama, u postizbornoj depresiji i socijalnoj hibernaciji, bude demontiran. Jednostavno rečeno – porušen.

Konstituisana je nova gradska skupština, koje se nimalo ne tiče to što žitelji centralnih gradskih opština, gde se most nalazi i koji ga svakodnevno koriste, ne podržavaju njegovo uklanjanje. Novousvojeni gradski budžet čak ni ne sadrži stavke građevinskih radova demontaže starog i izgradnje novog mosta. U toku je potpuno nezakonita procedura podsticana glasnogovornikom bezakonja Aleksadrom Šapićem koji most ignorantno naziva nacističkim i poziva na njegovo brisanje iz prestoničke istorije. Poput superćelijske oluje, pred našim očima odvija se negativna sinergija Ministarstva za građevinu, saobraćaja i infrastructure – Gorana Vesića i verovatno najspornijeg gradonačelnika Beograda u njegovoj viševekovnoj istoriji – Aleksandra Šapića.

Podsetimo: već su građani Beograda jednom vlast naterali na povlačenje, pritiskom javnosti, organizovanjem javne rasprave, zajedničkim nastupima opozicije, iznošenjem neporecivih argumenata, podsticanjem međunarodne pažnje.

Zato ova borba ne počinje sada, već smo ih jednom oterali od našeg mosta, sada moramo ponovo.

Podsetimo se i argumenata koje smo i ranije iznosili u javnost.

– saobraćajno-urbanistički argumenti koji se tiču i samog mosta i problema koji bi nastali njegovim rušenjem, a isto tako se tiču i već poznate, gotovo neshvatljive proizvoljnosti u donošenju odluka od strane vlasti, mimo bilo kakvog dogovora sa strukom i građanima, a čime se grad već čitavu deceniju dovodi u stanje sve veće disfunkcionalnosti, otežane mobilnosti, nerešivih infrastrukturnih problema i nezapamćenog zagađenja.

 

– kulturno-istorijski argumenti, koji se tiču obaveza koje kao građani imamo prema prošlosti svoga grada, prema vrednostima koje smatramo referentnim, prema antifašističkom nasleđu koje uobličava nas identitet, a prema kojem imamo i moralne i zakonske obaveze, i koje naravno ne pripada samo nama, već i budućim generacijama.

 

– zakonski argumenti, argumenati koji se tiču odnosa prema procedurama, prema poštovanju elementarnih pravila, prema institucijama i nadležnostima, ukratko prema poštovanju zakona – zakona koji je sistematski kršen, institucija koje su u potpunosti obesmišljene – ukratko, kroz problem Starog savskog mosta mi sagledavamo jednu suštinski kriminogenu prirodu ove vlasti.

 

Savski most je danas najstarija kopnena i aktivna veza starog i Novog Beograda. Kao čelično – lučni most pripada industrijskom graditeljskoj tipologiji “oldtimera” kakvi se danas zbog novih tehnologija prenepregnutog betona i žičanih sajli kao tačaka oslonca više ne prave, a sa Meštrovićevim pobednikom i tornjem Saborne crkve predstavlja neizbrisivu panoramu pogleda na Stari grad sa Novog Beograda. Njegov najpoznatiji globalno slavni uzor čuveni je most u Sidneju. Drugi sličan Francis Scot Key u Baltimoru, nedavno je srušen brodolomom iz nehata, pa je danas njegov jedini trag najpopolarnija TV serija “Wire”.

Stari savski most važan je sadržaj i naše pop kulture. Scenografija je odjavne špice najbolje domaće igrane serije ikada “Grlom u jagode” – Srđana Karanovića, u kojoj Bane Bumbar simbolički prelazi most hodajući u budućnost. Most je sadržaj cele 12. epizode “Povratka otpisanih” u kome ga inženjer Miladin Zarić samoinicijativno deminira.

Most se pojavljuje i u prvom kadru eksperimentalnog programa Televizije Beograd iz studija na Sajmu 23 avugsta 1958, tramvajska veza između grada i Novog Beograda uspostavljena 30 avugsta 1984. Opevan je i u čuvenoj pop pesmi posvećenoj prestonici – April u Beogradu iz 1975. Kornelija Kovača i Zdravka Čolića: April u Beogradu miluje joj kosu – Ispod Savskog mosta to je možda ona – Al’ je drugi ljubi, April u Beogradu umorno se smiješi – Ispod Savskog mosta dok se sumrak sprema – Više mene nema.

Gradski aktivisti umreženi u „Združene inicijative i pokrete“ obratiće se javnosti okupljanjem na mostu u nedelju 07. jula u 10.30 časova.

Apelujemo ovim putem na javne ličnosti i sve naše sugrađane da nam se pridruže. Ne damo da se ruši naš most, da Beograd ostane bez još jednog svog simbola. Znamo pritom, na brojnim primerima, gde vode sve njihove “investicije”, od metroa, preko nove autobuske stanice, Glavne železničke stanice, bulevara Patrijaha Pavla, ruinirane zgrade istorijske železničke stanice za koju se već godinama najavljuje funkcija istorijskog muzeja grada a koja je pretovrena u đubrište….

Svi argmenti za odbranu mosta na našoj su strani: zdravorazumski, identitetski, etički. Konačno, tu je još jedan argument, a to je naše građansko dostojanstvo.

Zato je ova borba daleko više od borbe za jedan most, jer ovde je reč o suočavanju sa sistemskim bezakonjem, sa vlašću koja je sukobljena sa sopstvenim građanima, i naše građansko dostojanstvo i naše građanske obaveze nalažu da se tome odupremo.

 

O autoru

Povezane vesti